การดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

        8 มีนาคม 2560 ผอ.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เยี่ยม กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ อ.โกสุมพิสัย และ สนามสอบโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว อ.กุดรัง

16938881_1138299709630695_3135128129818671023_n 16939457_1138298169630849_2205691220606450845_n 17022401_1138298282964171_738528821872145_n 17098480_1138298439630822_9054689113701602079_n 17098502_1138299262964073_817740208193554462_n 17155549_1138299696297363_999159053496072464_n 17156105_1138298286297504_6414935218687667211_n 17156167_1138299706297362_269681845194305898_n 17190793_1138299266297406_3780847368535843369_n 17190914_1138298442964155_2512450729354596112_n 17191258_1138298289630837_2207773882129182027_n 17191343_1138299949630671_7556164191303219865_n 17201200_1138298162964183_1753354811485640806_n 17201216_1138298166297516_999726023865732713_n