ทำดีเพื่อพ่อ ถวายพระราชกุศล

       บุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต 3 สวดมนต์ไหว้พระ ตามโครงการสำนักงานวิถีพุทธ ซึ่งบูรณาการ 9 ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี

บุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต 3 สวดมนต์ไหว้พระ ตามโครงการสำนักงานวิถีพุทธ  บูรณาการ 9 ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี