โรงเรียนประชารัฐ สพป.มหาสารคาม เขต 3

การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ  โดยบริษัททรูปลูกปัญญา ซึ่งเป็น School Partner จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ 9 โรงเรียน   และศึกษานิเทศก์ ที่ ร.ร.บ้านโพน ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

 

โรงเรียนประชารัฐ สพป.มหาสารคาม เขต 3