“วันมหาวชิราวุธ” สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3

คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 จัดพิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) บิดาลูกเสือไทย

https://www.youtube.com/watch?v=V9aea9qJgsU&feature=youtu.be